Confirmation

Krizma / Confirmation

Zajedno s krštenjem i euharistijom sakrament potvrde tvori cjelinu »sakramenata kršćanske inicijacije«, jedinstvo koje treba čuvati. Vjernicima treba zato tumačiti kako je primanje ovog sakramenta nužno za utvrđenje krsne milosti.

Krizma, sakrament inicijacije, utvrđuje mlade ljude kao punopravne članove vjere. Taj se sakrament naziva potvrda jer je vjera dana krštenjem sada potvrđena i ojačana. Tijekom vašeg krštenja, vaši roditelji i kumovi obećavaju da ćete se odreći Sotone i vjerovati u Boga i Crkvu u vaše ime. Prilikom potvrde obnavljate ta ista obećanja, ovaj put govoreći u svoje ime.


Tijekom potvrde fokus je na Duhu Svetom, koji je potvrdio apostole na Pedesetnicu i dao im hrabrosti da prakticiraju svoju vjeru. Isti Duh Sveti potvrđuje katolike tijekom sakramenta potvrde i daje im iste darove.


Sedam darova Duha Svetoga su: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. Ti su darovi nadnaravne milosti dane duši. Dvanaest plodova Duha Svetoga su: ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, uzdržljivost, čistoća — ljudske osobine koje se mogu aktivirati Duhom Svetim.
Baptism, the Eucharist, and the sacrament of Confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of Confirmation is necessary for the completion of baptismal grace.

Confirmation, a sacrament of initiation, establishes young adults as full-fledged members of the faith. This sacrament is called confirmation because the faith given in baptism is now confirmed and made strong. During your baptism, your parents and godparents make promises to renounce Satan and believe in God and the Church on your behalf. At confirmation, you renew those same promises, this time speaking for yourself.

During confirmation, the focus is on the Holy Spirit, who confirmed the apostles on Pentecost and gave them the courage to practice their faith. The same Holy Spirit confirms Catholics during the sacrament of confirmation and gives them the same gifts.

The seven gifts of the Holy Spirit are wisdom, understanding, counsel, fortitude (courage), knowledge, piety, and fear of the Lord. These gifts are supernatural graces given to the soul. The 12 fruits of the Holy Spirit are charity, joy, peace, patience, benignity, goodness, long-suffering, mildness, faith, modesty, continency, and chastity — human qualities that can be activated by the Holy Spirit.