Anointing of the Sick

Bolesničko Pomazanje /Anointing

Molimo, javite kad je netko teško bolestan. Zvati možete u svako doba dana i noći prema želji bolesnika ili rodbine na broj : 519-252-6871

Svetim pomazanjem onemoćalih i molitvom svećenika cijela Crkva preporučuje bolesne trpećem i proslavljenom Gospodinu, da im olakša boli i da ih spasi, štoviše potiče ih da se slobodno sjedine s Kristovom mukom i smrću i tako doprinesu dobru Božjega naroda.

Sakrament bolesničkog pomazanja je susret uskrslog Krista i njegove zajednice (Crkve) s bolesnom braćom. Ovim sakramentom bolesnik prima milost Duha Svetoga, snagu da izdrži u patnji te lakše podnosi boli. Bolesniku se ovim sakramentalnim pomazanjem također opraštaju grijesi ako se bolesnik ne može ispovjediti.
Sakrament bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije, uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.)

In cases of illness, visits will be made at any time, day or night. If you know of any ill person please call: 519-252-6871

By the sacred anointing of the sick and the prayer of the priests the whole Church commends those who are ill to the suffering and glorified Lord, that he may raise them up and save them and indeed she exhorts them to contribute to the good of the People of God by freely uniting themselves to the Passion and death of Christ.

The sacrament of the Anointing of the Sick is the encounter of the Risen Christ and his community (the Church) with the sick brothers. Through this sacrament the sick person receives the grace of the Holy Spirit, the strength to endure suffering and to bear pain more easily. This sacramental anointing also forgives the sick of sins if the sick person cannot confess.
The sacrament of the Anointing of the Sick can be distributed to all believers who are seriously ill (eg before surgery due to a dangerous disease, the elderly and the sick who have lost much strength, etc.).