Welcome to

St. Francis of Assisi Croatian Parish

Hrvatska župa svetog Franje Asiškog

Mi smo hrvatska rimokatolička župna zajednica utemeljena na čvrstoj vjeri u trojedinog Boga. Ljudi smo dijaloga i nastojimo djelima svjedočiti svoju vjeru i ljubav za Krista, svoj narod i sve koje nam Bog pošalje na naš životni put vođeni snažnom molitvom našeg svetog zaštitnika, Svetog Franje Asiškog.

Molitva sv. Franje Asiškog
Gospodine, učini me oruđem mira;
Gdje je mržnja, da donosim ljubav;
Gdje je uvreda, da donosim praštanje;
Gdje je nesloga, da donosim jedinstsvo;
Gdje je zabluda, da donosim istinu;
Gdje je sumnja, da donosim vjeru;
Gdje je očaj, da donosim nadu;
Gdje je tama, da donosim svjetlo;
Gdje je žalost, da donosim radost;

Gospodine, daj da se ne brinem toliko
Da budem utješen, nego da tješim;
Da budem razumljen, nego da ja druge razumijem;
Da budem ljubljen, nego da ja ljubim.
Jer, tko sebe daruje, taj se prima;
Tko sebe zaboravlja, taj sebe nalazi;
Tko praša, bit će mu oprošteno;
Tko sebi umire, taj se rađa za vječni život.
Amen.  

St Francis of Assisi Croatian Parish

We are a Croatian Roman Catholic parish community based on a firm faith in the Triune God. We are people of dialogue and we strive to testify by our deeds our faith and love for Christ, our people and all that God sends us on our way of life, guided by the strong prayer of our holy patron, St. Francis of Assisi.

The Prayer of St. Francis
Lord, make me an instrument of Your peace;
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness, joy.

O Divine Master,
Grant that I may not so much seek
To be consoled as to console;
To be understood, as to understand;
To be loved, as to love;
For it is in giving that we receive,
It is in pardoning that we are pardoned,
And it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen.

Hrvatski Radio Program / Croatian Radio Program

Listen to the 'Voice of Croatia' radio show Saturdays from 2pm-3pm on CJAM Radio 99.1FM, or tune in online on their website cjam.ca

Our Partners