Contact page

twistcroatian (3) mass9mr

 Hrvatska Katolička župa

Sv. Franjo Asiški St. Francis of Assisi Parish

1701 Turner Road Windsor, On. N8W 3J9 Canada

Tel. 1- 519- 252-6871 Fax 1- 519- 252-6942

     francisofassisi@cogeco.net

                                                                                                                                                                                                        Župnik-Pastor: Fra Ljubo B. Lebo, OFM 

goldf4250xfr

 Fra Ljubo je rođen 3. listopada 1958. u Otoku kod Vinkovaca. Osnovnu školu završio je u Posušju, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.  U Franjevački red stupio je 15. srpnja 1977. na Humcu. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Jeruzalemu, gdje je postigao i akademski stupanj magistra teologije na Studium Biblicum Franciscanum (1987.).  U Ameriku je stigao 16. travnja 1987., te je iste godine imenovan župnikom župe Sv. Marka u Sudburyju.  Na toj župi ostaje 8 godina, do imenovanja župnikom župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu (1995.).  U rujnu 2001. godine fra Ljubo preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva, a od 2006. godine župnik je u Windsoru.

.

                   s. Marija Ivić twistLong     i          s. Matija Filipović                   

k3  goldf4250xad

          Sestre Franjevke Bezgrešnog Začeća- Dubrovnik   

                Tel.   519-254-5923 

stfran7e

Nedjeljne mise - Sunday Masses Subota- Saturday: 5:00 pm (Croatian) Nedjelja-Sunday: 10:00 am (Croatian) LAST Sunday of Month: 11:30 am (English)

Dnevne mise – Daily Masses

Ponedjeljkom: 8:00 am

Utorak-petak: 6:00 pm

Monday: 8:00 am   Tuesday to Friday: 6:00 pm  Saturday: 5:00 pm  Sunday: 10:00 am   LAST Sunday of Month 11:30am (English)

Office Hours:

Utorak- Tuesday _ Petak-Friday

8:30-noon, 1:00pm-5:00pm        

      (Monday – Closed)                                                                                                                                                                                                                            

hall1 Parish Hall       Tel: 519-966-2223 HALL KITCHEN: Tel 519 971 9508 KITCHEN MANAGER  Kata Voltic: Tel 519 966 2223  Office Tel. 519 252 6871 page1-a

twistcroatian (3)

Masses (Croatian Language) 

  Monday: 8:00 am     Tuesday to Friday: 6:00 pm    Saturday: 5:00 pm    Sunday: 10:00 am  

First Sunday of Month 11:30am (English)

ContactOffice Hours: 8:30-noon, 1:00pm-5:00pm (Monday – Closed)  Location 1701 Turner Rd    Windsor, ON N8W 3J9     PRIEST: fra Ljubo Lebo tel. 519 252 6871     FAX  519 252 6942  SISTERS: s.Anica Cikojevic, s.Matija Filipovic     tel. 519 254 5923   HALL KITCHEN: tel 519- 971 -9508   HALL KITCHEN MANAGER  Kata Voltic: tel 519 966 2223  Office   tel. 519 252 6871   spon5 EMAIL Parish E-mail  francisofassisi@cogeco.net Web Master Contact  Vinko Dragovic    vdragovic@cogeco.ca   himna     View Larger Map twistcroatian (3) m6